DomovNaše službypre učiteľov a školy

Služby pre učiteľov a školy

  •  vydávame písomné vyjadrenie k integrácii žiakov so špeciálno-pedagogickým potrebami do MŠ alebo ZŠ
  •  poskytujeme pomoc pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov pre integrovaných žiakov
  •  ponúkame pomoc pri riešení vzdelávacích alebo výchovných problémov žiaka, prípadne triedy

 

 


 

 

Free business joomla templates